Sunday, 21 October 2012

Seni Dan Tradisi

Wednesday, September 30, 2009 Sekilas Tentang Seni Dan Tradisi Language : Inggris Bangsa Lampung memiliki ragam kesenian yang kaya akan keragaman, keindahan dan keanggunan budaya. Tarian yang dibawakan oleh Muli Meghanai Lampung memiliki ciri khas gerak serta langgam tersendiri. Tarian klasik yang diselenggarakan pada saat upacara kerajaan adalah suatu bentuk tarian yang dikenal dengan nama Tarakot Kataki atau Lalayang Kasiwan yang masing masing diperagakan oleh dua belas Meghanai secara bersama sama sebagian memegang kipas dan sebagian lagi tidak memegang kipas. Ragam tarian lain adalah Tari Tanggai yang ditampilkan oleh satu, dua, atau empat orang Muli yang masing masing memegang kipas. Didalam membawakan Tari Tanggai para Muli ini menggunakan aksesoris berupa kuku kuku panjang yang terbuat dari perak yang dipasang diujung jari para penari. Tari tersebut diiringi oleh irama Gamulan/Kulintang dengan ditingkahi para Meghanai yang membawakan bait tertentu yang dinamakan Ngadidang. Dalam sepuluh hari didalam bulan Syawal diadakan Sekuraan yaitu Festival Topeng yang diselenggarakan sebagai ungkapan suka cita setelah sebulan penuh berpuasa dan mendapatkan Hari Kemenangan. Sekuraan ini diadakan dibeberapa Pekon di Sekala Brak dengan berbagai suguhan Kesenian seperti Silek, Muwayak, Hadra, dan Nyambai oleh para Sekura. Ada dua tipe Sekura yaitu Sekura Helau yang melambangkan kebajikan dan kebijaksanaan dan Sekura Kamak yang melambangkan Ketamakan dan Keangkaramurkaan. Sekura Helau mengenakan kostum yang indah dan bagus seperti bawahan yang mengenakan kain yang bermotifkan Tapis dan atasan yang mengenakan Kain Panjang, sedangkan Sekura Kamak mengenakan Topeng yang menyeramkan dan kostum yang kebanyakan berwarna hitam hitam. Setiap sehari sebelum Idul Fitri dan Idul Adha ada tradisi Ngelemang pada Paksi Paksi di Sekala Brak terutama di Paksi Buay Bejalan Di Way, ada beberapa jenis Lemang seperti Lemang Siwok yang terbuat dari ketan, Lemang Bungking yang terbuat dari ketan–pisang, dan Lemang Ceghughut yang terbuat dari ketan–gula merah. Tradisi ini sebenarnya adalah tradisi lanjutan seperti yang berlaku di daerah Minangkabau. Bangsa Lampung dikenal memiliki kain tenun yang indah dan anggun yang dikenal dengan Kain Tapis. Tapis adalah kain yang agung dan sakral yang pada mulanya hanya dikenakan oleh Para Saibatin dan keluarganya saja terutama dikenakan dalam Gawi dan Upacara adat. Namun dalam perkembangannya Kain Tapis telah diproduksi secara massal sehingga setiap khalayak dapat berkesempatan untuk memiliki dan mengenakannya. Saat ini Kain Tapis telah dikomersialkan dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan telah melanglangbuana hingga ke mancanegara. Kini Kain Tapis telah mengalami perkembangannya hingga semakin variatif dengan berbagai macam bentuk dan telah merambah dunia fasion seperti pakaian dan aksesoris aksesoris yang bermotifkan Tapis. . Sastra lisan Sastra lisan Lampung menjadi milik kolektif suku Lampung. Ciri utamanya kelisanan, anonim, dan lekat dengan kebiasaan, tradisi, dan adat istiadat dalam kebudayaan masyarakat Lampung. Sastra itu banyak tersebar dalam masyarakat dan merupakan bagian sangat penting dari khazanah budaya etnis Lampung. Sastra Lampung adalah sastra yang menggunakan bahasa Lampung sebagai media kreasi, baik sastra lisan maupun sastra tulis. Sastra Lampung memiliki kedekatan dengan tradisi Melayu yang kuat dengan pepatah-petitih, mantera, pantun, syair, dan cerita rakyat Jenis sastra lisan Lampung A. Effendi Sanusi (1996) membagi lima jenis sastra tradisi lisan Lampung: peribahasa, teka-teki, mantera, puisi, dan cerita rakyat. Sesikun/sekiman (peribahasa) Sesikun/sekiman adalah bahasa yang memiliki arti kiasan atau semua berbahasa kias. Fungsinya sebagai alat pemberi nasihat, motivasi, sindiran, celaaan, sanjungan, perbandingan atau pemanis dalam bahasa. Seganing/teteduhan (teka-teki) Seganing/teteduhan adalah soal yang dikemukakan secara samar-samar, biasanya untuk permainan atau untuk pengasah pikiran. Memmang (mantra) Memmang adalah perkataan atau ucapan yang dapat mendatangkan daya gaib: dapat menyembuhkan, dapat mendatangkan celaka, dan sebagainya. Warahan (cerita rakyat) Warahan adalah suatu cerita yang pada dasarnya disampaikan secara lisan; bisa berbentuk epos, sage, fabel, legenda, mite maupun semata-mata fiksi. Puisi Puisi adalah bentuk karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan seseorang secara imajinatif dan disusun dengan semua kekuatan bahasa dengan pengonsentrasikan struktur fisik dan struktur batin. Bentuk-bentuk puisi lisan Lampung Berdasarkan fungsinya, ada lima macam puisi dalam khasanah sastra tradisi lisan Lampung: paradinei/paghadini, pepaccur/pepaccogh/wawancan, pattun/segata/adi-adi, bebandung, dan ringget/pisaan/dadi/highing-highing/wayak/ngehahaddo/hahiwang. Paradinei/paghadini Paradinei/paghadini adalah puisi tradisi Lampung yang biasa digunakan dalam upacara penyambutan tamu pada saat berlangsungnya pesta pernikahan secara adat. Paradinei/paghadini diucapkan jurubicara masing-masing pihak, baik pihak yang datang maupun yang didatangi. Secara umum, isi paradinei/paghadini berupa tanya jawab tentang maksud atau tujuan kedatangan. Contoh: Jak banding sikam jinna Lupa mak singgah jondong Kubimbing niku jinna Mukhawan niku khatong Mawat kutattak lada kammak jukuk ni lamon Mawat kubuka cawa kammak cawa sai temmon Si gisting nangun mikhing jalan berliku liku Najin dunia giccing bacak sapai di niku Pepaccur/pepaccogh/wawancan Pepaccur/pepaccogh/wawancan adalah puisi tradisi Lampung yang berisi nasihat atau pesan-pesan setelah pemberian adok (gelar adat) kepada bujang-gadis sebagai penghormatan/tanda telah berumah tangga dalam pesta pernikahan. Pemberian adok (gelar adat) dilakukan dalam upacara adat yang dikenal dengan istilah butetah atau istilah lainnnya, ngamai dan nginai adek, ngamai ghik ngini adok, dan kabaghan adok atau nguwaghko adok. Pattun/Segata/Adi-Adi Pantun/segata/adi-adi adalah salah satu jenis puisi tradisi Lampung yang lazim di kalangan etnik lampung digunakan dalam acara-acara yang sifatnya bersukaria, misalnya pengisi acara muda mudi nyambai, miyah damagh, kedayek. Contoh pattun/segata: Bukundang Kalah Sahing Numpang pai nanom peghing Titanom banjagh capa Numpang pai ngulih-ulih Jama kutti sai dija Adek kesaka dija Kuliak nambi dibbi Adek gelagh ni sapa Nyin mubangik ngughau ni Budaghak dipa dinyak Pullan tuha mak lagi Bukundang dipa dinyak Anak tuha mak lagi Payu uy mulang pai uy Dang saka ga di huma Manuk disayang kenuy Layau kimak tigaga Nyilok silok di lawok Lentera di balimbing Najin ghalang kupenok Kidang ghisok kubimbing Kusassat ghelom selom Asal putungga batu Kusassat ghelom pedom Asal putungga niku Kughatopkon mak ghattop Kayu dunggak pumatang Pedom nyak sanga silop Min pitu minjak miwang Indani ghaddak minyak Titanom di cenggighing Musakik kik injuk nyak Bukundang kalah sahing Musaka ya gila wat Ki temon ni peghhati Ya gila sangon mawat Niku masangkon budi Ali-ali di jaghi kiri Gelang di culuk kanan Mahap sunyin di kutti Ki salah dang sayahan Terjemahannya: Pacaran Kalah Saingan Numpang menanam bambu Ditanam dekat capa Numpang bertanya Kepada kalian di sini Adik kapan kemari Kulihat kemarin sore Nama adik siapa Agar enak memanggilnya Berladang dimana aku Hutan tua tiada lagi Pacaran dengan siapa aku Anak tua tiada lagi Ya uy pulang dulu uy Jangan lama-lama di ladang Ayam disayang elang Kacau kalau tak dicegah Melihat-lihat di laut Lentera di balimbing Walau jarang kulihat Tapi sering kuucap Kucari ke dasar gelap Asal bersua batu Kucari hingga ke tidur Asal bersua denganmu Kurebahkan tak rebah Kayu di ujung pematang Sejenak aku tertidur Tujuh kali terbangun menangis Layaknya ghaddak minyak* Ditanam di lereng bukit Betapa derita kurasakan Pacaran kalah saingan Sudah lama sebenanya ada Kalau memang lebih perhatian Ya memang tidak Kau menanam budi Cincin di jari kiri Gelang di kaki kanan Maaf semuanya kepada kalian Kalau salah jangan mengejek • nama pohon untuk pelindung tanaman kopi Bebandung Bubandung adalah puisi tradisi Lampung yang berisi pertuah-petuah atau ajaran yang berkenaan dengan agama Islam. Ringget/Pisaan Ringget/pisaan/dadi/highing-highing/wayak/ngehahaddo/hahiwang adalah puisi tradisi Lampung yang lazim digunakan sebagai pengantar acara adat, pelengkap acara pelepasan pengantin wanita ke tempat pengantin pria, pelengkap acara tarian adat (cangget), pelengkap acara muda-mudi (nyambai, miyah damagh, atau kedayek), senandung saat meninabobokan anak, dan pengisi waktu bersantai. Sumber : www.id.wikipedia.org. AddThis Posted by afta ku bersama at 9:58 PM

No comments:

Post a Comment