Saturday, 22 September 2012

wayak...!

Dang diucak ko sinji wayak...! oleh Keluarga Besar Penggawa Lima (Marga Pedada)..."Krui" pada 23 Maret 2010 pukul 11:47 · By : Tamong Jambat Tabuh gendang haga nyak nari Assalam mu'alaikum pembukak cawa Salam ku jama sunyini puari Mamak minan sai wat kumpul dija Lain nyak aga nawit keti Dang muneh kik nyak dihanja Cawa ku kintu mak bureti Kilu maaf lain kik nyak sanghaja Ngagutan siwok handak Sajeru sangon pari Hatiku rasa mahanjak Butungga jama lamon puari Udi lamban kuta beton Way ngison pekon jambat Kik keti tiram di pekon Forum sinji kalau jadi ubat Kik niku haga belanja Dang lupa pasar pagi Payu ram kumpul dija Mak neram sapa lagi Budarak di way lunik Ngunduh serkaya mesak Kik pak mangi rasa ni ramik Anggok ni pak ram mak puliak Dang singkuh niku kunyang Uleh mak makai kamija Kik tiram dang niku miwang Minak muari mu lamon dija Kutanom do anjak biji Tumang wek dilom mangga Ramik ko ram forum sinji Api ya gawoh sai tikahaga Nyak mawat aga bujanji Kintu keti mak percaya Wayak ni antak sinji Jemoh sawai laju riya Adu kabunyii tabuh ni kekuh Nyak lapah adu sampai Tabik pun nyak ku nangguh Salam munyaian nyak debah pai Suka · Komentari · Bagikan Herlina Lina, Yusep Fatria, Erwin Ansori dan 18 lainnya menyukai ini. Keluarga Besar Penggawa Lima (Marga Pedada)..."Krui" Netuh batangni sagu, wah runtan sanak segaga... Sekam radu ditagu, nerima nihan juga... Ara helauni wayak, ubat tiram ni minak muari.. Saunyini mehanjak, dija ram puhalu puari.. 23 Maret 2010 pukul 18:21 · 1 Suntan Hidayat ara rebu ni jambu kidang disarang ligoh ara tiram di niku kidang hantara jaoh... 24 Maret 2010 pukul 0:17 · 1 Keluarga Besar Penggawa Lima (Marga Pedada)..."Krui" Dang ditigut jalatong.. Kik kena saki ireh... Wat muneh minan ratong.. Dipa kidah sai bareh... ...Lihat Selengkapnya 24 Maret 2010 pukul 0:23 · 1 Kokman Hasbi Pedada Seno gaya tan tanno Sunnyin ti anggap mudah haga nyak singgah tanno hak ipa lambang ram kidah 24 Maret 2010 pukul 3:26 · 1 Dewa Pujangga Bujukung Patoh Dayung.... Bulabuh di Humara.... Bukunjung kindo Urung.... Buwarah kidah Dijaa..... 24 Maret 2010 pukul 4:00 melalui seluler · 1 Dewa Pujangga Kayu Ra kayu Hara........ Kayu Srangrang Bunga....... Tantu Ralang Putungga....... Tiram Ram Kumpul Dijaa....... 24 Maret 2010 pukul 4:14 melalui seluler Refriana Ahmad jelatong-kik jelatong, jelatong kayu jati ajodo sekam ratong aga nyampaiko niat ni hati 25 Maret 2010 pukul 2:14 · 1 Keluarga Besar Penggawa Lima (Marga Pedada)..."Krui" Mamak Lekat > Builung radu dawah.. Lapah mak ngarasa buya.. Kik rasa mahu ija do singgah.. Lamban ram sa diaris rang laya.....Lihat Selengkapnya 25 Maret 2010 pukul 2:18 · 1 Keluarga Besar Penggawa Lima (Marga Pedada)..."Krui" Refriana > Sakula nyepok ilmu.. Mandi mik batanghari.. Api kidah isi ni hatimu... Ajo dija lamon puari.. 25 Maret 2010 pukul 2:25 · 1 Dewa Pujangga terai kedok jk pagi......... banjer tugok dibingi.......... bebay nayah mk muli.....satekutan mk menjadi_______ rariyah burung heni...... kabunyi tengah bingi..... Induh da kidah p...Lihat Selengkapnya 25 Maret 2010 pukul 7:17 melalui seluler · 1

No comments:

Post a Comment