Monday, 24 September 2012

Krui Bersejarah: Skala Beghak, Asal Muasal.

Krui Bersejarah: Skala Beghak, Asal Muasal.: Sekala Beghak (biasa ditulis Skala Brak), adalah kawasan yang sampai kini dapat disaksikan warisan peradabannya. Kawasan ini boleh dibil...

No comments:

Post a Comment