Saturday, 22 September 2012

Lampongsche: Asal-usul Ulun Lampung erat kaitannya dengan istil...

Lampongsche: Asal-usul Ulun Lampung erat kaitannya dengan istil...: Asal-usul Ulun Lampung erat kaitannya dengan istilah Lampung sendiri. Kata Lampung sendiri berasal dari kata "anjak lambung" yang ber...

No comments:

Post a Comment